Qui som?

Transport sanitari capdavanter a Espanya

Health Transportation Group (HTG) és l’operador de transport sanitari capdavanter a Espanya i segon a Europa. Va ser creat després de la fusió, l’any 2017, dels qui fins llavors eren els dos grans del sector: els grups Ambuibérica i Emeru.

La companyia ha establert un model de gestió unificat i professionalitzat, amb la incorporació de les últimes tecnologies aplicables, que té com a objectiu modernitzar els processos interns en benefici de l’eficiència del servei, així com de consolidar la companyia a escala nacional i internacional els propers anys.

AMBUIBERICA

Ambuibérica va ser creada a Valladolid el setembre del 2001 com a empresa de transport sanitari oferint servei a Valladolid i Zamora, províncies a les quals posteriorment es va afegir Palència. A continuació es va concursar a Aragó i va ser adjudicatària del transport sanitari programat i urgent per continuar en altres comunitats (Castilla-La Mancha, Galicia, etc.), incorporar-hi altres companyies (Ambulancias Rodrigo, a Burgos; Ambulancias Gredos, a Àvila; Emergencias Sanitarias, a Salamanca), adquirir participacions majoritàries (Ambulancias Quevedo, a Almeria) i transformar-se en el primer grup de transport sanitari a Espanya. A més, presta serveis a Portugal.

EMERU

Sota la marca Emeru s’aglutinen des del 2013 un grup d’empreses dedicades al transport sanitari terrestre en tots els seus vessants. El grup Emeru presta serveis principalment a Catalunya (TSC), Aragó, Canàries (TASISA), Balears i Anglaterra.

Amb seu a Lincolnshire i presència a Northamptonshire, Leicestershire, Sussex, Essex, Middlesex, Hull, North East Lincolnshire, South Yorkshire i Basildon & Brentwood, HTG és en el mercat britànic tot un referent per la qualitat del servei i per la seva implantació.

HTG és el resultat del creixement d’ambdues companyies, basat en la consolidació de petites empreses locals d’ambulàncies fins al naixement del grup actual.

Prop de 7.500 persones en 3 països

Prop de 3.000 vehicles

Prop de 300 milions de facturació anual

Bases

Serveis anuals

Últimes notícies

Ambulancias Quevedo inicia la nueva licitación en Almería

En HTGroup tenemos presencia en diferentes comunidades autónomas. Esta semana es protagonista Almería, que ha iniciado una parte de la actividad del último concurso, que va a tener lugar en dos fases. La primera, que se inició este miércoles 4 de agosto, nos permite...

Pin It on Pinterest

Share This

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.