Què fem?

Transport sanitari capdavanter a Espanya

HTG ofereix una àmplia varietat de serveis especialitzats:

Transport sanitari urgent

Transport sanitari no urgent

Transport sanitari especialitzat per a pacients en diàlisi

Transport per a pacient bariàtric

Transport adaptat

Serveis preventius de risc previsible

Unitats de vigilància de la salut

Formació en emergències al nostre centre formatiu

Programes d’atenció a pacients cardíacs

Acció social (Fundació Ambuibérica)

Transport de nounats

Transport de mostres i donants de sang

Els nostres recursos

Per a això disposem d’una flota formada per, més de 3.000 vehicles, així com altres recursos adaptats a les diferents necessitats:

Hospitals de campanya

Ambulàncies bariàtriques (per al transport de pacients amb obesitat mòrbida)

Ambulàncies psiquiàtriques

Ambulàncies de tipus A1 i A2 (ambulàncies no assistencials per a transport individual i col·lectiu)

Llocs mèdics avançats

VIR (vehicles d’intervenció ràpida)

Ambulàncies de tipus C (assistència vital avançada)

Ambulàncies de tipus B (assistència vital bàsica)

Unitats mòbils de vigilància de la salut

Ambulàncies de tipus C (assistència vital avançada)

Ambulàncies de tipus B (assistència vital bàsica)

Pin It on Pinterest

Share This

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.