Política de privacitat

Transport sanitari capdavanter a Espanya

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través d’aquesta política de privacitat, es facilita la informació exigida pel Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), com a conseqüència del tractament que fa HEALTH TRANSPORTATION GROUP (en endavant, «el grup» o «HTG») de les dades personals facilitades en interactuar amb HTG a través del web www.htgroup.es

Responsable del tractament:

HEALTH TRANSPORTATION GROUP – CIF B87973145
C/ Llanos de Jerez, 22 BIS – CP 28.823 Coslada (Madrid)

HTG tractarà les dades personals com a responsable del tractament de totes les entitats que formen part del grup.

Així mateix, el grup té nomenat un delegat de Protecció de Dades al qual us podeu adreçar mitjançant un escrit dirigit a: c/ Tamborila, s/n – CP 47.610 Zaratán (Valladolid) o a l’adreça electrònica dpdatos@htgroup.es

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Finalitat: Legitimació: Conservació de les dades: Cessions: Transferències internacionals:
Gestionar el dubte o suggeriment presentat a través del formulari de contacte
Interès legítim a atendre els correus rebuts a la bústia de contacte Temps necessari per a la tramitació i la resposta de la consulta Empreses del grup HTG per a la tramitació correcta de la consulta No estan previstes

 

 

 

Gestionar els processos de selecció de les empreses del grup HTG

Autorització de l’interessat derivada del seu interès per formar part de la borsa de treball Dos anys des de l’enviament del CV Empreses del grup HTG No estan previstes, excepte l’enviament de dades a empreses del grup HTG que queden fora de l’àmbit d’aplicació del RGPD

Podeu sol·licitar-ne informació addicional a través de: dpdatos@htgroup.es

Informació necessària (marcació de camps obligatoris):

Per a la gestió correcta dels formularis del lloc web, s’han indicat una sèrie de camps com a “requerit”.

Això implica que heu d’emplenar el camp sol·licitat necessàriament, de manera que, si n ho feu, no es podrà complir amb la finalitat pretesa.

Així mateix, per poder complir correctament amb la finalitat dels formularis del lloc web, cal:

  • • facilitar una informació real, exacta i actual. L’enviament del formulari web implica l’acceptació que la informació remesa s’ha fet en aquests termes, i essent responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
  • • comunicar, en la forma que indica l’apartat «Exercici de drets» d’aquesta política de privacitat, qualsevol canvi en les dades de caràcter personal facilitades a fi de garantir que la informació de què disposa HTG està actualitzada en tot moment i no conté errors.

Els formularis del lloc web no poden ser utilitzats per menors d’edat.

 

Mesures adoptades per protegir les dades personals:

HTG es compromet a donar un tracte confidencial a les dades de caràcter personal facilitats des del lloc web, fent-ne ús exclusivament per a les finalitats per a les quals van ser sol·licitades.

A fi de garantir la seguretat d’aquestes dades, HTG ha adoptat les mesures de seguretat exigides pel RGPD, per a la qual cosa ha adoptat nivells de seguretat requerits en matèria de protecció de dades i s’han implantats les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

No obstant l’anterior, heu de saber que les mesures de seguretat a Internet poden ser vulnerades davant atacs dolosos i malintencionats de tercers.

Exercici de drets:

Tota persona que hagi facilitat les seves dades personals en la seva condició d’usuari del lloc web té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que fa HEALTH TRANSPORTATION GROUP de les seves dades.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al seu tractament, en qualsevol moment i de forma gratuïta dirigint-vos a HEALTH TRANSPORTATION GROUP a: c/ Tamborila, s/n – CP 47.610 Zaratán (Valladolid) o a l’adreça electrònica dpdatos@htgroup.es

En cas de considerar que no s’ha rebut una satisfacció i una resposta correctes en l’exercici dels vostres drets, podeu interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Canvis en la política de privacitat:

La informació que conté aquesta política de privacitat pot patir canvis periòdicament. Per això, us recomanem que reviseu aquesta política de privacitat cada vegada que hi inicieu la navegació per si s’hi han fet canvis respecte a l’última sessió. Aquesta informació estarà disponible permanentment en el lloc web.

Informació sobre galetes:

El lloc web utilitza galetes que faciliten i permeten una navegació adequada.

La utilització de les galetes no serà possible si no se’n dona el consentiment previ en la finestra emergent que, a manera d’avís, apareix en el primer accés al web, en què apareix un enllaç a la política de galetes que requereix la vostra acceptació o, si no, permet de configurar-ne els permisos, que és de coneixement obligat.

L’accés, la navegació i la utilització correctes del lloc web impliquen la instal·lació d’unes galetes, en els termes que expressa la Política de galetes.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.