Formació

Transport sanitari capdavanter a Espanya

El nostre actiu més gran són les persones:

gairebé 8.000 professionals que dia a dia fan la seva feina amb eficiència i professionalitat.

En un món altament competitiu i en canvi continu, seguim apostant per la seguretat i la formació com un element diferenciador. HTG posseeix un centre de formació propi i acreditat, fundat l’any 2011, el Centro de Formación Virgen de San Lorenzo. Aquí, s’hi imparteix el sistema formatiu més ambiciós tant per l’alumnat que vulgui formar-se per ser futurs professionals de transport sanitari com per a la formació continuada del mateix personal del grup.

El centre de formació es troba al municipi de Zaratán, a una distància de 3,8 km de Valladolid; es tracta d’un centre pioner a Espanya propietat 100 % del grup empresarial.

Cal destacar la formació virtual que oferim per a tècnic d’emergències sanitàries (TES).

Disposem també de formadors i formadores acreditats, així com convenis de col·laboració amb alguns centres d’estudis FP (CFGMES).

Anualment s’imparteixen una mitjana de 200, més un total aproximat de 10.000 hores de formació. Elaborem també programes de formació propis.

Pin It on Pinterest

Share This

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.