HTG ofereix una àmplia varietat de serveis especialitzats:

Disposem d’una flota formada per més de 3.000 vehicles, així com altres recursos adaptats a les diferents necessitats

Transport sanitari urgent

Transport sanitari no urgent

Transport sanitari especialitzat per a pacients en diàlisi

Transport per a pacient bariàtric

Transport adaptat

Vull saber-ne més

Líders en el sector.

Health Transportation Group (HTG) és l’operador de transport sanitari capdavanter a Espanya i segon a Europa. Va ser creat després de la fusió, l’any 2017, dels qui fins llavors eren els dos grans del sector: els grups Ambuibérica i Emeru.

HTG en xifres

  • Prop de 7.500 empleats.

  • Prop de 300 milions de facturació anual

  • Prop de 3.000 vehicles.

  • 380 bases.

  • +5.400.00 serveis anuals.

 • Vull saber-ne més

 

Últimes notícies

HTG renueva las certificaciones del Sistema Integrado de Gestión

Las compañías pertenecientes a Health Transportation Group (HTGroup) han renovado la certificación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) según los estándares: ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión de la Calidad. ISO 14001:2015 de Sistemas de Gestión Ambiental. UNE...

Bar El Primero: solidaridad de ida y vuelta a raudales

Desde hace 40 años, en el Polígono de San Cristóbal, en Valladolid, los trabajadores que allí desempeñan sus tareas cuentan, cuando llega el momento del café o de la comida, con un local señero, Bar El Primero. Su nombre responde a una fácil explicación: fue el...

L’equip humà d’HTG està compost de gairebé 7.500 persones, entre personal tècnic en emergències sanitàries, metges, infermers, coordinadors, caps de trànsit, personal de manteniment, sumats a l’equip de gestió i administració de la companyia.

Digueu-nos com us podem ajudar

Pin It on Pinterest

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.