HTG ofereix una àmplia varietat de serveis especialitzats:

Disposem d’una flota formada per més de 3.000 vehicles, així com altres recursos adaptats a les diferents necessitats

Transport sanitari urgent

Transport sanitari no urgent

Transport sanitari especialitzat per a pacients en diàlisi

Transport per a pacient bariàtric

Transport adaptat

Vull saber-ne més

Líders en el sector.

Health Transportation Group (HTG) és l’operador de transport sanitari capdavanter a Espanya i segon a Europa. Va ser creat després de la fusió, l’any 2017, dels qui fins llavors eren els dos grans del sector: els grups Ambuibérica i Emeru.

HTG en xifres

  • Prop de 7.500 empleats.

  • Prop de 300 milions de facturació anual

  • Prop de 3.000 vehicles.

  • 380 bases.

  • +5.400.00 serveis anuals.

 • Vull saber-ne més

 

Últimes notícies

Ambulancias Quevedo inicia la nueva licitación en Almería

En HTGroup tenemos presencia en diferentes comunidades autónomas. Esta semana es protagonista Almería, que ha iniciado una parte de la actividad del último concurso, que va a tener lugar en dos fases. La primera, que se inició este miércoles 4 de agosto, nos permite...

L’equip humà d’HTG està compost de gairebé 7.500 persones, entre personal tècnic en emergències sanitàries, metges, infermers, coordinadors, caps de trànsit, personal de manteniment, sumats a l’equip de gestió i administració de la companyia.

Digueu-nos com us podem ajudar

Pin It on Pinterest

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.